GOST Rusya Sertifikası

01

EAC Gümrük Birliği Sertifikası

EAC Gümrük Birliği Sertifikası Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya arasında kurulmuş Gümrük Birliğinin karar verici organı olan, Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun (AEK) 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013'ten itibaren uygulamaya başlandı.
Bu uygulama Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya için geçerlidir. 2015 yılından itibaren bu ülkelere Ermenistan ve Kırgızistan da dahil olmuştur.
TR CU Gümrük Birliği Sertifikasyonu GOST Sisteminin yerine geçmektedir.

Gümrük Birliği Komisyonu, Gümrük Birliği teknik düzenlemelerine tabi olan ürünler için bu düzenlemeler yürürlüğe girene kadar verilmiş (alınmış olan) Gost R uygunluk sertifikaları ve beyanların 15 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olacağı yönünde karar vermiştir.

Bu sertifika; Gümrük Birliği ülkelerinde ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.

Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu çerçevesinde yetkilendirilmiştir.