GOST Rusya Sertifikası

01

GOST REGİSTRASYA BELGESİ

DEVLET TESÇİL BELGESİ (SGR)

Gost Registrasiya Belgesi Rusyanın Rospotrebnazdor devlet kurumu tarafından test edilmiş ve tüm gereken prosedürleri geçmiş ürünlere verilen bir belgedir. Temmuz 2010 yılında Rusyanın sıhhi- epidemiyolojik sonuçlar belgesi iptal edilmiş ve belli bir grup ürün için Gost Registrasiya Belgesi zorunlu hale gelmiştir.
Devlet Tescil Belgesine tabi ürünlerin listesi Gümrük Birliği Komisyonu tarafından onaylanmıştır ve aşağıdaki ürün ve grup için geçerlidir: Kozmetik ürünler, ev ürünleri, bebek gıdası, sağlık ürünleri, hijyen ürünleri, çocuklar için çamaşırhane ürünleri, besin ve gıda çeşitleri vs. Gost Registrasiya Belgesi Gümrük Birliği Ülkeleri (Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan) sınırlarında geçerlidir.

Adolin Gost RegistrasyaAdolin Gost Registrasya
Gizem F.G.RegistrasyaGizem F.G.Registrasya
Gizem Fit SertifikaGizem Fit Sertifika
Teklas G.RegistrasyaTeklas G.Registrasya