GOST Rusya Sertifikası

01

RED MEKTUBU ( Gereksizlik Mektubu ) nedir?

Rusya Gümrük Komisyonu (GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır.
Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu ( Gereksizlik Mektubu ) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır.
Bu belge iç piyasada da kullanılır, parti bazında verilir. Bu tür mektupları verme yetkisi Moskova'da VNIIS adlı Enstitünün tekelindedir.

Red Mektubu